A cara Oeste de Ons

A cara oeste de Ons é a de barlovento, está contínuamente azoutada polo mar e os temporais, por iso é moi recortada. Non hai praias, só acantilados e enseadas. Ao Norte destaca a punta Xubenco, que separa as enseadas da Pociña e Bastión de Val. Máis ao sur, na vertical do faro, están as puntas Estripeiral e Liñeiros, logo a liña de costa se encolle na enseada de Caniveliñas, que forma a parte máis estreita da illa e seguindo rumbo sur, podemos ver o illote As Freitosas. Estamos no dominio das gaivotas, corvos mariños, araos e pardelas, que campan ás súas anchas.


La cara oeste de Ons es la de barlovento, está contínuamente azotada por el mar y los temporales, por eso es muy recortada. No hay playas, sólo acantilados y ensenadas. Al Norte destaca la punta Xubenco, que separa las ensenadas de la Pociña y Bastión de Val. Más al sur, en la vertical del faro, están las puntas Estripeiral y Liñeiros, luego la línea de costa se encoje formando la ensenada de Caniveliñas, que forma la parte más estrecha de la isla y siguiendo rumbo sur, podemos ver el islote As Freitosas. Estamos en el dominio de las gaviotas, cormoranes, araos y pardelas, que campan a sus anchas.

A Ría de Pontevedra de noite

Dende Cotoredondo pódese ver gran parte da Ría de Pontevedra, á esquerda as aldeas de Pastoriza e Allariz, máis abaixo Aguete, á fronte Sanxenxo e Portonovo e ao fondo da ría vese Ons.
Ás veces gústame pensar que pasará pola cabeza dos mariños que entran na ria, tras unha longa travesía e encóntranse unha paisaxe tan espectacular.

Desde Cotoredondo se puede ver gran parte de la Ría de Pontevedra, a la izquierda las aldeas de Pastoriza y Allariz, más abajo Aguete, al frente Sanxenxo y Portonovo y  al fondo de la ría se ve Ons.
A veces me gusta pensar que pasará por la cabeza de los marinos que entran en la ria, tras una larga travesía y se encuentran un paisaje tan espectacular.

Ons dende Punta Faxilda

Punta Faxilda é a parte de terra firme máis próxima a Ons, concretamente a un pequeno illote que ten na vertente norte que lle chaman o Centulo. Tamén podemos ver as balizas de Picamillo e Camouco que marcan a entrada á ria polo Norte. É aquí onde a lenda di que chega un pasadizo subterráneo que une a illa e a costa.

Punta Faxilda es la parte de tierra firme más cercana a Ons, concretamente a un pequeño islote que tiene en la vertiente norte que le llaman el Centulo. También podemos ver las balizas de Picamillo y Camouco que marcan la entrada a la ria por el Norte. Es aquí donde la leyenda dice que llega un pasadizo subterráneo que une la isla y la costa.